Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

To projekt realizowany w Polsce, oferujący zaawansowane usługi obliczeniowe oraz składowania danych, wspierający środowiska naukowe w kraju i Europie oraz badania przemysłowe w gospodarce. Najnowocześniejsza i największa infrastruktura obliczeniowa o najwyższym standardzie niezawodności.

Slide 1
Konferencja PRACE-LAB Summit

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji spotkania PRACE-LAB Summit zrzeszającego zarówno użytkowników, jak i dostawców zaawansowanych usług obliczeniowych w ramach projektu PRACE-LAB.
Tegoroczna edycja odbędzie się w Poznaniu w dniach 27-28.10.2022r.

Slide 1

Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

To projekt realizowany w Polsce, oferujący zaawansowane usługi obliczeniowe oraz składowania danych, wspierający środowiska naukowe w kraju i Europie oraz badania przemysłowe w gospodarce. Najnowocześniejsza i największa infrastruktura obliczeniowa o najwyższym standardzie niezawodności.

previous arrow
next arrow
FE_POIR_poziom_pl

Projekt nr POIR.04.02.00-00-B001/18 pt. „PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

O projekcie

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych. Dzięki realizacji prac rozwojowych planowana jest poprawa pozycji polskiego sektora ICT poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

Celem bezpośrednim projektu jest budowa szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC (ang. High Performance Computing) złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi oraz udostępnienie jednostkom naukowym i przedsiębiorstwom w oparciu o tę infrastrukturę usług dla prac badawczo-rozwojowych i działań komercyjnych.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2023 i obejmować będzie budowę wyspecjalizowanych laboratoriów, gwarantujących najwyższą jakość świadczonych usług.

Infrastruktura

Najnowocześniejsza infrastruktura obliczeniowa oraz największa infrastruktura składowania danych w kraju

Usługi

Kompleksowe i zaawansowane usługi na potrzeby prac badawczo-rozwojowych dla nauki oraz biznesu

Bezpieczeństwo

Infrastruktura zaprojektowana i monitorowana przez zespół ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa

Laboratoria

Kompleksowe rozwiązanie

Infrastruktura obliczeniowa w tak dużej skali, jaką udostępnia projekt PRACE-LAB wymaga kompleksowych rozwiązań, które zapewnią działanie na najwyższym poziomie niezawodności. Dlatego też, projekt PRACE-LAB pracuje w ramach sześciu laboratoriów odpowiedzialnych za każdą płaszczyznę wpływającą na efektywną pracę infrastruktury.

Dzięki wzajemnej współpracy oraz wsparciu profesjonalistów z różnych ośrodków, projekt PRACE-LAB zapewnia kompleksowe i niezawodne rozwiązanie zarówno dla badań naukowych, jak i biznesu.

Infrastruktura

Cennik

Przetwarzanie równoległe HPC

0,16zł /godzina czasu rdzenia obliczeń w trybie wsadowym

Serwery wirtualne

od 28,10zł /miesiąc (1 rdzeń, 2GB RAM)

Gotowe środowiska wykonawcze oraz aplikacji - SaaS

od 25zł /miesiąc

Laboratoria wirtualne i programowe oraz aplikacyjne - SaaSod 25zł /miesiąc
Przechowywanie danych dla środowisk wirtualnych

od 30zł/TB/miesiąc

Backup i długoterminowa archiwizacja danych

od 20zł/TB/miesiąc

Zreplikowane składowanie danychod 50zł/TB/miesiąc
Usługa synchronizacji i współdzielenia danych (Seafile)

80zł/miesiąc za 1TB

Zabezpieczenie kryptograficzne danych składowanych w chmurze

dodatkowo 25 - 50% kosztu przechowywania danych

Monitorowanie zasobów wraz z kolokacją1200zł/miesiąc
Odzyskiwanie danych z wykorzystaniem technik kryptograficznychod 30zł/h
Zarządzanie rozproszonymi danymi oraz transparentny dostępod 37zł/TB/miesiąc
Audyty bezpieczeństwa usług oraz organizacji150zł/h

Ceny podane zostały w kwotach netto, do których należy doliczyć stosowny podatek VAT.

Data aktualizacji: marzec 2024

Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy członków konsorcjum do uczestnictwa w najbliższym spotkaniu 17-18 grudnia 2020r., które odbędzie się za pośrednictwem aplikacji wideokonferencyjnej Webex.

Rejestracja na spotkanie wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników posiadających klucz.

Agenda spotkania

9.00 – 10.00

Aktualny stan realizacji projektu – N.Meyer, PCSS

Aktualny stan realizacji – sprawozdawczość finansowa – A.Nowaczyk, PCSS

10.00 – 13.00 (przerwa: 11.00 – 11.15)

Sesja A1: Lab 1 + Lab 4 – dostawa infrastruktury, integracja w e-infrastrukturę krajową – R.Januszewski, M.Brzeźniak, PCSSSesja B1: Rozliczenia finansowe – A.Nowaczyk, PCSS

13.00 – 14.15

Lab 6 – Laboratorium bezpieczeństwa infrastruktury – M.Tykierko, WCSS

15.00 – 16.00

Komitet Sterujący

9.00 – 12.00 (przerwa: 10.30 – 10.15)

Lab 2 + Lab 3  – wspólne uzgodnienia – P.Wolniewicz, T.Piontek, PCSS

12.15 – 13.30   

Lab 5 – Laboratorium zarządzania rozproszonymi danymi oraz transparentnego dostępu do danych – Ł.Dutka, Cyfronet

13.30 – 14.30 

Podsumowanie liderów laboratoriów i zadań

Zakończenie – określenie harmonogramu na kolejne 6 miesięcy – N.Meyer, PCSS

Termin i miejsce kolejnego spotkania

14.30

ZAKOŃCZENIE

Aktualności

Partnerzy projektu

FE_POIR_poziom_pl

Projekt nr POIR.04.02.00-00-B001/18 pt. „PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Lider projektu

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
tel: (+48 61) 858-21-50