System przechowywania danych HPC (High performance computing) zbudowany i obsługiwany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe znalazł się na prestiżowej liście IO500, która porównuje najszybsze systemy przechowywania danych HPC na świecie. PCSS osiągnął 10. pozycję w kategorii Production oraz pozycję 161. na liście Full.

Te wyniki plasują system przechowywania danych HPC w PCSS wśród najszybszych systemów akademickich i komercyjnych, obok wysoko sklasyfikowanych partnerów europejskich, w tym LRZ, CINECA i UCL.

System ten oparty jest na oprogramowaniu Lustre i został zaprojektowany i wdrożony w ramach Pionu Technologii Przetwarzania Danych PCSS, w Dziale Technologii Zarządzania Danymi.

Infrastruktura została zaprojektowana, pozyskana i zintegrowana w ramach ogólnopolskich projektów Krajowy Magazyn Danych (POIR.04.02.00-00-D010/20) oraz PRACE-LAB2 (POIR.04.02.00-00-C003/19), realizowanych przez 9 centrów obliczeniowych HPC i uczelni wyższych w Polsce.

Ranking IO500 jest publikowany równolegle z listą TOP500, która porównuje najszybsze superkomputery na świecie. W nowej 62. edycji TOP500, opublikowanej podczas konferencji SC2023 w Denver, USA. Na liście znalazły się cztery polskie superkomputery: Athena (#155), Altair (#221), Helios (#291) i Ares (#404).

Altair i Ares są częścią krajowej infrastruktury HPC finansowanej w ramach projektu PRACE-LAB (POIR.04.02.00-00-B001/18). Systemy projektu PRACE-LAB znajdują się również na liście Green500, która obejmuje najbardziej energooszczędne systemy HPC.

Projekty PRACE-LAB, PRACE-LAB2 oraz Krajowy Magazyn Danych są realizowane w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.