Dwudniowe wydarzenie (19 i 20 września 2023 r.), organizowane przez Centrum Informatyczne TASK w Gdańsku, miało na celu prezentację wyników prac naukowych zrealizowanych z wykorzystaniem usług IT wypracowanych w projektach Krajowy Magazyn DanychPRACE-LAB oraz PRACE-LAB2, koordynowanych przez PCSS z udziałem 8 innych jednostek – członków Konsorcjum PIONIER. Organizatorem programowym konferencji było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia, w którym udział wzięło blisko 90 osób z całej Polski, przedstawiono prezentacje z kilku obszarów aktywności naukowych, m.in. fizyki, chemii, badań nad klimatem, jak również zastosowań B+R w gospodarce, takich jak:

  • numerycznego modelowania atmosfery w obszarze groźnych zjawisk i zmian klimatu
  • wykorzystania metod HPC w symulacjach farm wiatrowych
  • modelowania architektury orbitalnej układów planet jowiszowych
  • symulacji komputerowych kolizji statku z morską turbiną wiatrową
  • akceleracji symulacji CFD z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

Drugi dzień konferencji zakończył się panelem dyskusyjnym nad przyszłością badań w Polsce i koniecznymi do tego celu technologiami: sztucznej inteligencji, analityki dużej ilości danych czy cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość poznania nowych narzędzi firmy Intel do optymalizacji oprogramowania na klastrach GP-GPU.

DataComp kontynuowana będzie w latach kolejnych pod hasłem wykorzystania nowoczesnych metod i technologii IT w badaniach naukowych oraz pracach rozwojowych w przemyśle – zapowiedział po zakończeniu konferencji Norbert Meyer, Kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych PCSS.

Partnerzy – konsorcjum projektów:

  • KMD
  • PRACE-LAB
  • PRACE-LAB2

Więcej informacji na temat DataComp znaleźć można na stronie wydarzenia.