22 czerwca 2023r. odbyła się konferencja „Nauka Inwestycje Rozwój”, będąca podsumowaniem Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), w ramach którego na wsparcie sektora nauki przeznaczono ponad 2,5 mld złotych z funduszy unijnych. Dofinansowanie objęło różne dziedziny nauki, m.in. informatykę, medycynę, farmację, genomikę, geologię, archeologię, historię, fizykę, ochronę środowiska naturalnego a także nauki społeczne i humanistyczne. Spośród 26 projektów dofinansowanych ze środków POIR podczas konferencji wyróżnione podziękowaniami za wkład w rozwój polskiej nauki zostały projekty PRACE-LAB, PRACE-LAB2 oraz KMD. Nagrodę w imieniu Członków Konsorcjów odebrał Lider projektów dr inż. Norbert Meyer.
Konferencji towarzyszł również zorganizowany przez OPI panel ekspercki „Inteligentny Rozwój – i co dalej? Nowe perspektywy finansowania”, w trakcie którego dr inż. Norbert Meyer wraz z innymi wybranymi beneficjentami POIR oraz przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie POIR podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Praktyka z prowadzenia działań w projektach, którą podzielili się paneliści już wkrótce znajdzie przełożenie w nadchodzącym, nowym programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).