W czerwcu 2021 roku trzy systemy projektu PRACE-LAB zamieszczone zostały na listach TOP500 oraz GREEN500.

W kolejnej edycji – listopadowej – ogłaszanej na konferencji Supercomputing 2021, superkomputery członków naszego projektu: PCSS (Poznań), ACK CYFRONET AGH (Kraków) oraz CI TASK (Gdańsk) w dalszym ciągu utrzymują się na tych prestiżowych listach 500 najszybszych komputerów na świecie oraz 500 maszyn najbardziej efektywnych energetycznie.

Systemy PRACE-LAB wykorzystywane są przez polskie środowisko naukowe do prac badawczo-rozwojowych. Stanowią również element europejskiej infrastruktury HPC (High Performance Computing).