W dniach 11 – 12 stycznia odbyło się spotkanie projektu PRACE-LAB, tym razem w formule online z zachowaniem pełnej aktywności w dyskusjach oraz prezentacjach.

Przedmiotem spotkania były przede wszystkim progres oraz dyskusja nad wyzwaniami, które czekają w najbliższym czasie zespoły projektu PRACE-LAB. Każde z sześciu laboratoriów zaprezentowało aktualny stan prac oraz planowane działania na najbliższe miesiące. 

Najbliższe spotkanie projektu już za 3 miesiące.