W dniach 27-28 października 2022 roku odbyła się konferencja użytkowników usług i infrastruktury PRACE-LAB. 

Głównym celem konferencji była prezentacja osiągnięć naukowych zrealizowanych na infrastrukturze PRACE-LAB w ramach uzyskanych grantów naukowych krajowych oraz międzynarodowych.

Była to również doskonała okazja do spotkania z osobami na co dzień odpowiedzialnymi za najbardziej zaawansowaną infrastrukturę obliczeniową w Polsce i wymiany doświadczeń związanych z pracą badawczą na zaawansowanych systemach obliczeniowych.

PRACE-LAB udostępnia także swoje zasoby w ramach współpracy międzynarodowej LOFAR, WLCG, PRACE.  Z kolei infrastruktura danych wykorzystana została w projektach budowy repozytoriów dla inteligentnego rolnictwa (eDWIN) czy digitalizowanych zbiorów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Tematy prezentacji naukowych dotyczyły m.in.

  • Wpływu modelu transportu masy pomiędzy fazą ciekłą i gazową w rurkach kapilarnych w kontekście pracy pulsacyjnych rurek ciepła

Marcin Opalski, Przemysław Błasiak, Sławomir Pietrowicz, Politechnika Wrocławska

  • Wykorzystania modeli numerycznych w badaniach zjawisk burzowych,

Natalia Pilguj, Uniwersytet Wrocławski

  • Konwersji ciepła w energię elektryczną w urządzeniach typu Peltiera opartych o ferrofluidy. Obliczenia metodami chemii kwantowej i dynamiki klasycznej.

    Maciej Bobrowski, Politechnika Gdańska

 

  • Zastosowania zasobów superkomputerowych CI TASK w analizach numerycznych przepływów i hałasu,

Oskar Szulc, Aerodynamics Department, Institute of Fluid-Flow Machinery
Polish Academy of Sciences

Zakończeniem spotkania były warsztaty z metod sztucznej inteligencji wykorzystywanych w rozwiązaniach aplikacyjnych oraz analityki dużych ilości danych.