25 i 26 października w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego odbyło się podwójne spotkanie projektowe, podczas którego pierwszy dzień poświęcono projektowi PRACE-LAB, a kolejny – projektowi KMD.

Spotkania projektowe, poświęcone technicznej dyskusji między jednostkami naukowo-badawczymi tworzącymi konsorcjum PRACE-LAB oraz KMD towarzyszyły pierwszej edycji PRACE-LAB Summit – Spotkaniu Użytkowników dedykowanemu naukowcom wykorzystującym infrastrukturę obliczeniową PRACE-LAB dostępnej na terenie całego kraju.

Nadrzędnym celem projektu PRACE-LAB jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych. Dzięki realizacji prac rozwojowych planowana jest poprawa pozycji polskiego sektora ICT poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Bezpośrednim celem projektu jest natomiast budowa szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC (ang. High Performance Computing) złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi oraz udostępnienie jednostkom naukowym i przedsiębiorstwom w oparciu o tę infrastrukturę usług dla prac badawczo-rozwojowych i działań komercyjnych.