W 49/2022 numerze tygodnika „Polityka” pojawił się artykuł przygotowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji na temat kilku projektów z Mapy Kluczowej Infrastruktury Badawczej MEIN: PRACE-LABNLPQTDARIAH. Dwa tych projektów – PRACE-LAB oraz DARIAH – koordynowane są przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. PCSS jest również partnerem projektu NLPQT.

Warte odnotowania jest iż trzy systemy superkomputerowe PRACE-LAB zainstalowane w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie pozostają nieprzerwanie na listach najszybszych komputerów na świecie TOP500 i najefektywniejszych energetycznie systemów – Green500 od 2020 roku.

Usługi PRACE-LAB wdrożone zostały w Polsce i służą użytkownikom naukowym oraz klientom z obszaru gospodarki. Wymóg Komisji Europejskiej dotyczący zastosowania infrastruktury badawczej w gospodarce został spełniony już w bieżącym roku.

Projekt ten uzyskał również miano najlepszego rozwiązania 2021 w kategorii ”innowacyjne wdrożenia” na konferencji EcoConnect.

Artykuł przybliżający trzy projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy można przeczytać w całości w tygodniku Polityka na stronie nr 75.