PRACE-LAB Summit 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji spotkania PRACE-LAB Summit zrzeszającego zarówno użytkowników, jak i dostawców zaawansowanych usług obliczeniowych w ramach projektu PRACE-LAB.
To wyjątkowe wydarzenie umożliwiające prezentację dorobku naukowego powstałego z pomocą zaawansowanych infrastruktur, wymianę doświadczeń oraz poznanie od kuchni funkcjonowania największych systemów obliczeniowych w kraju.
Na wydarzenie składają się dwa spotkania – Spotkanie Projektowe poświęcone technicznej dyskusji między jednostkami naukowo-badawczymi tworzącymi konsorcjum PRACE-LAB oraz Spotkanie Użytkowników dedykowane naukowcom wykorzystującym infrastrukturę obliczeniową PRACE-LAB w całym kraju.

Lider projektu

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
tel: (+48 61) 858-20-01